U bent hier: Home » Organisatie » Historie

Historie

Historie

De Stichting Assurantie Registratie (SAR) helpt u bij het vinden van een kundig en onafhankelijk financieel advies. De SAR bewaakt de kwaliteit van het financieel advies van de assurantieadviseurs die bij haar geregistreerd staan. Dat doen we door standaarden te stellen die we koppelen aan diverse keurmerken, afhankelijk van de tak van dienstverlening. Onze missie is het instandhouden en bevorderen van de vakbekwaamheid in de financiële dienstverlening.

Historie

De SAR is in 2000, op initiatief van de intermediaire brancheorganisaties NVA en de NBVA (nu Adfiz), opgericht. De SAR treedt op als beheerder van vier erkenningsregelingen:

Registeradviseur in Assurantiën (RAiA) 

Registermakelaar in Assurantiën (RMiA) 

Registerpensioenadviseur (RPA) 


Register Inkomensadviseur (RIA)
In deze registers staan zo’n 1.000 assurantiemakelaars, assurantieadviseurs, inkomensadviseurs en pensioenadviseurs ingeschreven. Deze adviseurs voldoen aan bovenwettelijke deskundigheidseisen en aanvullende eisen met betrekking tot onder meer vakbekwaamheid en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Vrijheid in advies

De rode draad van de doelstellingen van de drie erkenningsregelingen is om de kwaliteit van de dienstverlening transparanter maken en de klant een extra waarborg voor deskundigheid bieden. Voor alle erkenningsregelingen van de SAR geldt dat de geregistreerde adviseurs een verklaring van onafhankelijkheid in advies ondertekenen en de gedragscode van de SAR te onderschrijven. Daarnaast moeten alle personen een verklaring van goed gedrag te overleggen. De toetsing door het ministerie van Justitie vindt plaats op de functieaspecten met een directe relatie tot de financiële dienstverlening dan wel specifiek voor de inschrijving in een van de erkenningsregelingen van de SAR.

logo rv productions Website ontwerp RV Productions © 2011. Alle rechten voorbehouden | Disclaimer