Programma SAR Summer Academy

Programma SAR Summer Academy

OVERZICHT WORKSHOPS EN MASTERCLASSES SAR SUMMER ACADEMY


De programma-onderdelen voor 28 juli, 29 juli en 18 augustus a.s. treft u hieronder aan. Alle workshops en masterclasses vinden plaats bij Woudschoten Hotel & Conferentiecentrun, Woudenbergseweg 54 in Zeist. 

De kosten voor twee sessies bedragen 450 euro, incl. lunch en diner. De kosten voor een enkele sessie bedraagt 250 euro, incl. lunch of diner.

Interesse? Aanmelden kan via info@sar.nu onder vermelding van de titel van de workshop die u wenst te volgen.
 
Dinsdag, 28 juli 2020

12.00 tot 15.30 uur
Asbest door Piet Bosma

In deze workshop Asbest zullen vele aspecten de revue passeren. Aan de orde komen onder andere het beoogde asbestdakenverbod '2024' en de consequenties daarvan voor de verzekeringsmarkt (en u als adviseur). Aansprakelijkheid bij asbestcalamiteiten, wat is asbest en hoe moet daar bij de advisering maar ook bij calamiteiten mee om worden gegaan. Ook beroepsaansprakelijkheidsaspecten komen aan de orde. Aan de hand van sprekende praktijkvoorbeelden zal Piet Bosma u meenemen door dit vaak ingewikkelde en voor onze branche zo levende onderwerp.
mr. Piet Bosma NIVRE-re
Is jurist en als brand- en aansprakelijkheidsexpert en regresjurist, adviseur asbestcalamiteiten, docent verzekeringen en aanverwante onderwerpen. Piet is werkzaam bij Lengkeek.

15.45 tot 20.00 uur
Bedrijfsschade - Verdieping en actuele lessen uit de praktijk door Pieter Jansen en Raymond Bothof

Met de corona-crisis hebben we inmiddels collectief kunnen ervaren hoe plotsklaps de wereld anders is geworden is dan ervoor. Economische zekerheden blijken niet meer zo zeker. Voor de dekking van deze risico's wordt internationaal met een schuin oog gekeken naar de bedrijfsschadeverzekering als bron van compensatie voor de financiële gevolgen van COVID-19 op ondernemingen. Wat is ook al weer een bedrijfsschadeverzekering, wat is er dan te verzekeren in deze onzekere tijden en mocht je klant 'dubbel pech' hebben: hoe werkt de bedrijfsschadeverzekering dan bij schade?
Aan de hand van een bedrijfscasus wordt de theorie kort opgefrist en een schade scenario behandeld. Daarbij is adequaat optreden en een inzicht van de financiële markt van groot belang. Om goed te kunnen doorgronden wat een adequaat optreden mogelijk maakt, moeten we weten wie welke rol speelt en welke positie men heeft in een schadeproces. Wat is uw rol als adviseur? Uw zorgplicht vereist een actieve en voortdurende betrokkenheid. Uiteindelijk is een schadeclaim de ultieme test van de kwaliteit van uw dienstverlening.
Deze workshop is bedoeld voor adviseurs schadeverzekeringen die met bedrijfsschade te maken hebben in zowel het adviestraject als in de schaderegelingspraktijk. U kunt inzicht verwachten in de behandeling van de bedrijfsschade casus vanuit het oogpunt van de expert en de klant. Ter voorbereiding van de workshop krijgt u vooraf de casus toegezonden met een aantal vragen. De voorbereiding kost u ongeveer een half uur.
drs. Raymond Bothof RA NIVRE-re 
Bedrijfsschade-expert en verbonden aan Context b.v. Hij spreekt dan ook uit ervaringen uit de eigen schaderegelingspraktijk die zowel uit brand- als aansprakelijkheidszaken bestaat. Verder geeft hij met grote regelmaat lezingen op het gebied van 'nieuwe gevaren voor ondernemingen' zoals Supply Chain en Cyber.
Pieter Jansen
Is vanaf begin 2020 als zelfstandig consultant actief en adviseert ondernemingen op het gebied van risico financiering, schadepreventie en verzekeringen en is verbonden aan Strategic Risk Solutions Europe. Hiervoor werkte hij bij Unilever Corporate Insurance in Rotterdam en New York en was verantwoordelijk voor alle wereldwijde schadeverzekeringsprogramma's. In die tijd heeft hij ruime ervaring opgedaan met internationale (her)verzekeringsprogramma's, risico financiering, captives, risk engineering, business coninuïteit en complexe (bedrijfs)schades.

Woensdag 29 juli 2020

12.00 tot 15.30 uur
Fraude door Nancy Carels

In deze workshop wordt de basis van fraude en fraudebeheersing besproken. Er wordt aandacht besteed aan de vormen van fraude, de oorzaken en de fraudeurs zelf. Tevens wordt er gekeken naar de specifieke rol van de gevolmachtigde in het fraudeproces. Naast de theorie is er ruimte voor praktische zaken en worden er tips & tricks gegeven. Ook interne fraude zal aan bod komen.
Nancy Carels
Is manager Quality & Risk Control en feitelijk leider bij One Underwriting (het volmachtbedrijf van Aon). Daarnaast is zij Register Coördinator Fraudebeheersing en in die hoedanigheid ook bestuurslid van het Register Coördinator Fraudebeheersing.

15.45 tot 20.00 uur
UvA Masterclass Risicocultuur door Rob van Erp

De SAR heeft sinds 2015 een samenwerkingsverband met de Amsterdam Business School (UvA) Insurance & Risk. Zij verzorgen jaarlijks een aantal masterclasses die gebaseerd zijn op modules van de Msc Insurance & Risk van de UvA. In deze Summer Academy maken we u dan ook graag attent op deze opleiding en deze samenwerking.
In deze masterclass worden de verschillende vormen van risicocultuur besproken en hoe zich dat verhoudt tot de organisatiecultuur.
Hoe herken je die verschijningsvormen en wat zijn de gevolgen van een 'foute' risicocultuur?
Wat is jouw persoonlijke kijk op risico's en hoe kan dat conflicteren met die van een ander?
Wat zijn de kenmerken van een 'goede' risicocultuur en hoe kan je die bevorderen?
Om deze vragen te beantwoorden wordt onder andere gebruik gemaakt van:
- Corporate governance code;
- COSO 2017 en ISO 31000:2018
- Onderscheid tussen hard controls en soft controls;
- Verschillende casuïstiek uit de praktijk en om zelf mee te oefenen.
Rob van Erp
Werkt 20 jaar op het gebied van (financial en non-financial) risicomanagement en heeft gewerkt bij EY als consultant, voor ABNAMRO als hoofd ORM voor Global Financial Markets en bij Zilveren Kruis als Hoofd Risk Management, Compliance en fraude. Rob is nu zelfstandig adviseur risicomanagement en docent voor de Actuarial Practice Cycle (APC) en Verzekeringskunde (beiden UvA) en het Actuarieel Instituut.

Dinsdag 18 augustus 2020

12.00 tot 15.30 uur
Masterclass De aansluiting van het verzekeringsprogramma bij het risicomanagement van de organisatie door Guido de Smidt

Er is een groeiende belangstelling voor het bestaan van risico's en het managen van risico's. Bij veel hedendaagse organisaties liggen deze onderwerpen dan op de bestuurstafel, en niet bepaald onder op de stapel.....
Naast risicomanagement, heeft elke organisatie ook een verzekeringsprogramma. Dit programma sluit nooit 100% aan op het risicomanagement, maar slechts gedeeltelijk. Hoe bereiken we nu een zo goed mogelijk aansluiting en bewustwording van het belang van het verzekeringsprogramma bij onze klanten. Om deze vraag te beantwoorden, plaatsen we het verzekeringsprogramma in deze masterclass in een bredere context van risico en risicomanagement. In onze dagelijkse praktijk als verzekeringsadviseur zijn we immers vaak bezig met een bepaalde oplossing voor een risico: de verzekering.
Deze masterclass geeft inzicht in de volgende aspecten:
- Geschiedenis van risico en onzekerheid, waar komen we vandaan?
- Wat is de aard en wat zijn de verschijningsvormen van risico?
- Hoe meten we risico?
- Hoe vinden we de beste aansluiting van het verzekeringsprogramma bij het risicomanagement van de organisatie?
- Kort inkijkje naar de toekomst van de verzekeringsadviseur?
- Tips voor deelnemers die zich verder in deze materie willen verdiepen.
Guido de Smidt
Werkt ruim 30 jaar in de verzekeringssector en heeft ervaring in het Provinciale en het Beursbedrijf. Vanaf 2001 werkt hij voor Aon Commercial Risk Solutions in het segment Global Corporate Clients. Guido is bedrijfskundige en gecertificeerd Risk Manager Financiële Instellingen (CFA). Hij publiceerde recent wetenschappelijk onderzoek naar de perceptie van Cyber risico. Naast zijn werk bij Aon is hij studiecoördinator aan de VU Master Risk Management for Financial Institutions.

15.45 tot 20.00 uur
Aansprakelijkheid en het verhalen van schade door Piet Bosma

Piet Bosma zet in deze workshop verschillende aspecten van het aansprakelijkheidsrecht uiteen. In vogelvlucht komen onder meer aspecten van bewijsrecht, het deugdelijk opbouwen van een juridische case en de verschillende aansprakelijkheidsgronden aan de orde. Ook neemt Piet u mee in de verschillende regresregelingen. Ondersteund met praktijkvoorbeelden laat Piet u de valkuilen en mogelijkheden van het verhalen van schade zien. Een boeiende en leerzame cursus, waarna u uw klant nog beter kan bijstaan.
mr. Piet Bosma NIVRE-re
Is jurist en als brand- en aansprakelijkheidsexpert en regresjurist, adviseur asbestcalamiteiten, docent verzekeringen en aanverwante onderwerpen. Piet is werkzaam bij Lengkeek.
 

logo rv productions Website ontwerp RV Productions © 2011. Alle rechten voorbehouden | Disclaimer

Fatal error: Cannot redeclare cache_get_content() (previously declared in /home/rvwebms/domains/rvwebms.nl/public_html/www/RVWebMS2/include/user.exec/main.php:8) in /home/rvwebms/domains/rvwebms.nl/public_html/www/RVWebMS2/include/user.exec/main.php on line 8